Doe een proefmelding

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten?

Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

Deze App helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Met die feedback kan vervolgens een schone, veilige en goede leefomgeving worden gerealiseerd. Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.

Gebruik:

1. Geef de locatie op
(automatisch, of wijzig handmatig)

en kies vervolgens een of meerdere van onderstaande opties:

2. Maak een foto
3. Selecteer een probleem uit de lijst
4. Geef een omschrijving

Vervolgens:

5. Geef aan of je een proefmelding wil maken (proefmeldingen worden niet naar de gemeente gestuurd).
6. Vul eenmalig je NAW gegevens in.

en stuur de melding naar de gemeente.

Verder:
- Onder "Meldingen" vind je een lijst met door jou gemelde problemen.
- Onder "Informatie" vind je meer informatie over de gemeente waar je de melding doet.

Instellingen:
- NAW gegevens
- Contactvoorkeuren

BuitenBeter Privacy Statement - v20171215

BuitenBeter is een initiatief van Yucat B.V. en is ontwikkeld met als doel de kwaliteit in de leefomgeving te verbeteren.
Hiertoe worden gebruikers in staat gesteld eenvoudige wijze digitale meldingen te doen.

Meldingen gedaan door gebruikers worden verzameld door BuitenBeter. Enerzijds worden meldingen inclusief de vastgelegde en verzamelde (persoons)gegevens doorgestuurd naar organisaties die deze gebruiken om de leefomgeving te verbeteren. In veel gevallen zal dit de gemeente of een gemeentelijke organisatie zijn maar ook kunnen ook bijvoorbeeld woning coöperaties, bosbeheerders, waterbeheerders of andere organisaties zijn die de leefomgeving verbeteren.

Anderzijds wordt informatie uit de meldingen geanonimiseerd geaggregeerd tot afgeleide informatie welke beschikbaar gesteld kan worden aan derde partijen. Bijvoorbeeld rapportages over hoe vaak iets voorkomt in een bepaald gebied, foto-verzamelingen rondom een bepaald thema enzovoort. Hierbij worden geen persoonsgegevens gebruikt, deze worden geanonimiseerd.

Alle meldingsgegevens worden doorgestuurd naar deze derde partijen. Dit betreft alle informatie die een gebruiker in de app invoert inclusief de persoonsgegevens zoals naam, adres, emailadres en telefoonnummer en een eventuele foto en inclusief een eventuele (GPS) locatie. Hierdoor kan bijvoorbeeld een gemeente contact opnemen met de melder om extra informatie te vragen m.b.t. de meldingen en/of informatie verstrekken omtrent de behandeling en verwerking van de melding.

De gebruiker verstrekt op voorhand het volledige eigendomsrecht en gebruiksrecht van deze geanonimiseerde data aan Yucat B.V. Het staat dus BuitenBeter, Yucat B.V. en derde partijen geheel vrij om geanonimiseerde en/of geaggregeerde data en informatie die door een gebruiker middels een melding overgedragen wordt ook voor commerciële doeleinden te gebruiken. Zo biedt Yucat B.V. bijvoorbeeld services voor rapportages met foto's die betrekking op een bepaald thema in een bepaald gebied in een bepaalde periode.

Yucat B.V. (dan wel BuitenBeter) kan te allen tijde dit privacy statement updaten.